Czy "słabe szczepionki" wzmacniają wirusy?

in polish •  2 months ago 


pixabay.com

Ciekawe badania:

Linki:

https://www.wykop.pl/link/6383263/comment/99009421/#comment-99009421

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15757475/

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1002198

https://www.veterynaria.pl/news/hodowcy-artykuly/choroba-mareka

Hipoteza:

Czy "słaba szczepionka" czyli taka, która nie chroni przed zarażeniem doprowadza do powstawania silniejszych mutacji, które będą coraz groźniejsze dla nieszczepionych?

Wniosek jednego z badań:

"Nasze dane pokazują, że szczepionki przeciwchorobowe, które nie zapobiegają transmisji, mogą stwarzać warunki sprzyjające pojawieniu się szczepów patogenów, które wywołują cięższe choroby u nieszczepionych gospodarzy."

Do tłumaczenia - https://www.deepl.com/pl/translator

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE BLURT!