My Actifit Report Card: May 13 2022

in hive-193552 •  12 days ago 


Pogoda petarda!

Wczoraj wrzuciłem pytanie dotyczące kuracji.

Może ktoś ma jakieś info w tym temacie?


p. s.

Patrząc na fakt, iż raport pojawia się również w Blurt, to zasadne jest pytanie czy na Blurt mamy również jakiś kuratorów?This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE BLURT!