Some Snaps from Prague

in cesky •  6 months ago 

20210715_121640.jpg
This photo was taken by mobile phone and has not been modified in any way. Sometimes people are lucky ... When I can't think of chasing five other butterflies that I couldn't photograph. And I also thought for a long time where I could find such a butterfly.

This photo is not good enough to add the #nature tag to it. I admit that @birdwatcher, for example, has better photos than this one. But I'm happy with my photo.

By the way, I have no idea what a butterfly it is.

20210715_121600K.jpg
Ta první fotografie byla pořízena mobilním telefonem a není nijak upravovaná. (Ta druhá už je zvětšená.) Člověk má někdy štěstí... Tenhle motýl mi zapózoval jako zkušená modelka. A nemyslím na to, že jsem se před ním honil za pěti jinými, které se mi vyfotografovat nepodařilo. A také jsem musel dlouho přemýšlet, kde bych mohl takového motýla najít... (O tom bude druhý článek.)

Ta fotografie není tak dobrá, abych k ní mohl přidat tag #nature. Uznávám, že například @birdwatcher má lepší fotografie než je tahle. Ale přeci mám ze své fotografie radost.

Mimochodem nemám ponětí, co je to za motýla. A to jsem se snažil přes Google...

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE BLURT!